Babalık Testi – DNA Testi | Doç. Dr. Turan Uçkun

Babalık Testi İle Şüphelerinizden Kurtulun.

Yaptıracağınız  Babalık Testi ile, tüm şüphelerinizden kurtulur, çocuğunuzun gerçek ve biyolojik babası olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz:

DNA (DeoksiriboNükleikAsit), insanların ve (mikroorganizmalar dahil) tüm canlıların biyolojik özelliklerini belirleyen genetik planıdır.

DNA analizi; insan kimliğini belirlemek için, bireylerde bulunan şifrelenmiş DNA dizilişinin incelenmesidir. Bu diziliş sadece insanlarda değil, bakterilerde de incelenebilir. Nitekim, bu konuda İngiltere’de, Kent Üniversitesi’nde, E.coli barsak bakterisinin DNA yapısı üzerinde 2 yıl süren çalışmalar yaptım ve doçentlik tezimi de bu konuda hazırladım.

Her insanın DNA yapısı farklıdır.

İnsan vücudundaki tüm çekirdekli hücrelerde bulunan DNA’lar; yarısı anneden ve yarısı da babadan alınan aminoasitlerinin oluşturduğu dizilimlerin, 2 kopya olarak şifrelenmesi ile oluşur. Yapılan tüm babalık testlerinde bu DNA dizileri incelenerek sonuca varılır. Doğru olarak alınacak hangi biyolojik materyal olursa olsun, tüm yapılan babalık testlerinde, çocuğun DNA dizilimindeki genlerin yarısının, baba adayının genlerinin diziliminin yarısı ile aynı olup olmadığı araştırılır. Yapılan araştırmada; bu dizilimler birbiriyle uyuşuyorsa babanın, çocuğun gerçek babası olduğu kanıtlanmış olur. Alınan sonuçta; baba ve çocuğun DNA dizilimleri birbiriyle eşleşmiyorsa, örneği alınan baba adayı, çocuğun biyolojik babası değildir. Bu konuyu daha ayrıntılı biçimde irdelersek:

BAbalık Testi

Yaptıracağınız  Babalık Testi ile, tüm şüphelerinizden kurtulur, çocuğunuzun gerçek (biyolojik) babası olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Yukarıda da açıkladığım gibi, yapılacak olan babalık testlerinin çalışma prensibi; babanın ve çocuğun DNA genlerindeki aminoasit dizilişlerinin karşılaştırılmasıdır. (Anne de deneye katılırsa daha da kesin olur… bu konuya aşağıda değineceğim)

Yaptıracağınız babalık testi ile, çocuğunuzun gerçek babası olup olmadığınızı net olarak öğrenebilirsiniz. Ancak; alacağınız test sonuçlarını mahkemelerde delil olarak kullanamayacağınızı bilmelisiniz. Zira sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir ülkesinde, Adli Tıp Kurumları dışında yapılan testlerin yasal geçerliliği yoktur. Test sonuçları hukuki süreçlerde kullanılacaksa; yasalara göre sadece ADLİ TIP tarafından yapılan testler mahkemelerde delil olarak gösterilebilir.

BABALIK TESTİNE KATILACAK KİŞİLER

Babalık testine katılacak kişiler yalnız “çocuk” ve “olası baba”  olabilir. Yani çocuğun annesi teste katılmadan da babalık testi yapılabilir. Yapılan bu teste “annesiz babalık testi” denir ve alınacak sonuç kesindir. Ancak çocuğun “annesi” teste katılır ve örnek anneden de alınırsa, test sonucu daha sağlıklı değerlendirilmiş olur.

Test, annenin de katılımıyla yapılırsa, çocukta, anneye ait DNA hücreleri de saptanmış olacağından, sonuç daha da kesinlik kazanır. Bu şekilde katılımın yapıldığı teste, “TRİO (üçlü) TEST” denir.

Eğer yapılan genetik test sonucunda, çocuğun genleri hem babasıyla hem de annesiyle uyumlu değilse, çocuğun doğumdan sonra hastanede karışmış olduğu sonucuna varılır. Bu tip karışıklıkların olduğuna ilişkin haberler bazen TV haber programlarında, bazen de 1-1.5 saatlik magazin programlarında maalesef uzun uzadıya tartışılmaktadır.

Uygulanan test sonucuna göre; çocuğun genleri babayla uyumlu olmayıp anneyle uyumlu ise o zaman çocuk “olası babadan değildir”. Yani çocuğun biyolojik babası o kişi değildir.

DNA ÖRNEKLERİNİN ALINMASI:

Çocuk, baba ve anneden DNA örnekleri; kulak kiri temizlemede kullanılan çubuğa benzeyen    “ucu pamuklu özel çubuklarla” alınır. Yanak içine sürülerek alınan ve çubuk ucundaki özel pamuğa yapışan epitel hücrelerinin DNA’ları, test için gerekli olan DNA’lardır.

Saç telinden DNA uyum analizi yaptırılmak istenirse; saç örneklerinin kökünden koparılmış olması gerekir. Çünkü, DNA’lar, koparılmış saç örneklerinin kökündeki beyaz, toplu iğne başından biraz küçük olan tomurcuklardadır.

DNA analizi tırnak örneklerinden yaptırılmak istenirse, kesilen el ve ayak tırnaklarının toplanması gerekir. Toplanan tırnak örneklerinin farklı zamanlarda alınmış olması, test sonucunu etkilemez.

Diş fırçasından yapılacak DNA testi için, diş fırçasının en az 2 – 3 ay kullanılmış olması önerilir. Az kullanılan diş fırçalarında, testi sonuçlandıracak kadar hücre bulunmayabilir.

GEBELİKTE BABALIK TESTİ

Gebelikte babalık testi en erken, gebeliğin 9. haftasından itibaren yapılmalıdır. Bu süreden daha erken zamanda yapılan babalık testlerinin sonuçlarının doğruluğu tartışılır! Bu test için; anneden kan, babadan da yukarıda anlatılan şekilde yanak içi sürüntüsü alınır.

TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

  • Test için alınan özel çubuklardaki veya diğer materyallerdeki DNA’ların incelenmesi ve karşılaştırılmasının sonuçlanması 12 – 14 günde olur.
  • Yapılan test sonucunda; “olası baba”nın ve çocuğun DNA’ları eşleşmiyor isekişi kesinlikle çocuğun “biyolojik babası” değildir.
  • Eğer DNA’lar eşleşirse, kişinin “biyolojik baba” olma olasılığı (en az) %99’dur.

BABALIK DNA TEST SONUÇLARINI KİMLER ÖĞRENEBİLİR?

Yapılan DNA testinin sonuçlarını (gizlilik prensibi nedeniyle) yalnız testi yaptıran kişi öğrenebilir. Test sonuçlarını telefonla vermemeye özen gösteriyoruz.

Test sonucunun çıkıp çıkmadığını telefonla öğrenmek isteyenlerden, tarafımızdan verilen özel şifre ve sorduğumuz özel soruları yanıtlaması istenmektedir.

Rapor sonuçlarını laboratuvarımızdan elden teslim alabilir ya da “e-posta” ile öğrenebilirsiniz.

 

1 Yorumlar
  1. Başka nelerden DNA testi yapılır saç teli vs gibi

Bir cevap yazın

Göndermeden önce aşağıdaki sorunun cevabını yazın: * Zaman doldu, lütfen aşağıya tekrar bir değer giriniz.