Tahlilleriniz İçin İzmir'deki Güvenilir Adresiniz
Bizi Arayın: 0(232) 464 2207

Babalık Testi

Babalık Testi İle Şüphelerinizden Kurtulun.

DNA (DeoksiriboNükleikAsit), insanların ve tüm canlıların biyolojik özelliklerini belirleyen genetik planıdır ve insan vücudundaki tüm çekirdekli hücrelerde bulunur.

DNA analizi; insan kimliğini belirlemek için, bireylerde bulunan şifrelenmiş DNA dizilişinin incelenmesidir. Bu diziliş sadece insanlarda değil, bakterilerde de incelenebilir. Nitekim, bu konuda İngiltere’de, Kent Üniversitesi’nde, E.coli barsak bakterisinin DNA yapısı üzerinde 2 yıl süren çalışmalar yaptım ve doçentlik tezimi de bu konuda hazırladım.

Her insanın DNA yapısı farklıdır.

Kimlik belirlemek için yapılan DNA analizlerinde; kişilerin, yarısını annesinden, diğer yarısını da babasından aldığı ve 2 kopya olarak DNA’sında şifrelenmiş olan genleri incelenir. Yapılan babalık testlerinde de, çocuğun genlerinin yarısı ile babanın genlerinin yarısının uyuşup uyuşmadığının genetik  analizi yapılarak sonuca varılır. Yapılan bu analizlerde; “olası baba” nın genlerinin yarısı ile çocuğun genlerinin yarısı uyuşuyor ise, kişi, çocuğun gerçek biyolojik babasıdır denir. Yapılan babalık testinde; baba adayının ve çocuğun ortak DNA bölgeleri uyumlu değil ise test edilen kişi, çocuğun biyolojik (gerçek) babası değildir. Bu konuyu daha ayrıntılı biçimde irdelersek:

Yaptıracağınız  Babalık Testi ile, tüm şüphelerinizden kurtulur, çocuğunuzun gerçek babası olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Yapılan babalık testinin çalışma prensibi; babanın (anne de deneye katılırsa daha da kesin olur. Bu konuya aşağıda değineceğim) ve çocuğun DNA gen yapılarının dizilişlerinin karşılaştırılmasıdır.

Yaptıracağınız babalık testi ile, çocuğunuzun gerçek babası olup olmadığınızı net olarak öğrenebilirsiniz ancak; alacağınız test sonuçları mahkemelerde delil olarak kullanamazsınız. Yani yasal geçerliliği YOKTUR. Yasal geçerlilik, Türkiye’deki yasalara göre yalnız  ADLİ TIP’ta yaptırılan testlerle olasıdır.

BABALIK TESTİNE KATILACAK KİŞİLER.

Babalık testine katılacak kişiler yalnız “çocuk” ve “olası baba”  olabilir. Yani çocuğun annesi teste katılmadan da babalık testi yapılabilir. Bu teste “annesiz babalık testi” denir ve alınacak sonuç kesindir. Ancak çocuğun “annesi” teste katılır ve örnek anneden de alınırsa, test sonucu daha sağlıklı olur. Test, annenin de katılımıyla yapılırsa, çocukta, anneye ait DNA hücreleri de saptanmış olacağından, sonuç daha da kesinlik kazanır. Bu şekilde katılımın yapıldığı teste, “TRİO (üçlü) TEST” denir   Eğer yapılan genetik test sonucunda, çocuğun genleri hem babasıyla hem de annesiyle uyumlu değilse, çocuğun doğumdan sonra hastanede karışmış olduğu sonucuna varılır. Bu tip karışıklıkların olduğuna ilişkin haberler bazen TV haber programlarında, bazen de 1-1.5 saatlik magazin programlarında maalesef uzun uzadıya tartışılmaktadır. Eğer çocuğun genleri babayla uymuyor, anneyle uyumlu ise o zaman çocuk “olası baba”dan değildir olarak nitelendirilir.

DNA ÖRNEKLERİNİN ALINMASI:

Çocuk, baba ve anneden DNA örnekleri; kulak kiri temizlemede kullanılan çubuğa benzeyen  “ucu pamuklu özel çubuklarla” alınır. Yanak içine sürülerek alınan ve çubuk ucundaki özel pamuğa yapışan epitel hücrelerinin DNA’ları, test için gerekli olan DNA’lardır.

TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

  • Test için alınan özel çubuklardaki DNA’ların incelenmesi ve karşılaştırılmasının sonuçlanması 10 – 12 günde olur.
  • Yapılan test sonucunda; “olası baba”nın ve çocuğun DNA’ları eşleşmiyor ise, kişi kesinlikle çocuğun “biyolojik babası” değildir.
  • Eğer DNA’lar eşleşirse, kişinin “biyolojik baba” olma olasılığı (en az) %99’dur.

BABALIK DNA TEST SONUÇLARINI KİMLER ÖĞRENEBİLİR?

Yapılan DNA testinin sonuçlarını (gizlilik prensibi nedeniyle) yalnız testi yaptıran kişi öğrenebilir. Test sonuçlarını telefonla vermemeye özen gösteriyoruz. Telefonla öğrenmek isteyenlere tarafımızdan özel şifre verilmekte olup, şifreyi söyleyemeyene sonuç verilmemektedir.

Rapor sonuçlarını laboratuvarımızdan elden teslim alabilir ya da “e-posta” ile de öğrenebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Göndermeden önce aşağıdaki sorunun cevabını yazın: * Zaman doldu, lütfen aşağıya tekrar bir değer giriniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.