HIV Testleri

Korunularak ya da korunulmayarak yapılan cinsel ilişki sonrasında,  en fazla  korkulan ve tanı konulması için yaptırılması gerekli olan testlerden ilk akla geleni HIV dir. Bu virüsün neden olduğu hastalığın korkusu,  ilişkiye giren kişileri, ( ilişkisinden 2 – 3 gün sonra) kendilerinde belirti aramaya sürükler.  Kişi mutlaka AIDS hastalığı ile ilgili sitelere girerek ve makaleleri bir çırpıda okuyarak  bilgi edinmeye çalışır.  İşin enteresan yanı; şüpheli ilişki sonrasında, ya boğaz enfeksiyonu geçirir, ya kendisini halsiz hisseder, ya dudağında uçuk çıkar, ya hafif ateş yükselmesi hisseder, ya da bir yerleri ağırır ! Kısaca; yüzlerinde bir sivilce çıksa ya da bir yerlerinde bir kıl dönmesi olsa, mutlaka AIDS’e yakalandıkları kanısına varırlar!  Bir  telaş başlar kısaca…

Kişi, kendisinde hissettiği ve bulduğunu zannettiği  tüm belirtileri, okuduğu makalelerde bire – bir bulunca panik iyice artar. Bu bilgilerle yetinilmez, mutlaka AIDS hastalığı ile ilgili forumlara girilir, o’rada yorumları bulunan, (bu hastalık başına gelmiş – gelmemiş) kişilere sorular sorulur. Soru sorulan kişiler de gayet bilgiç tavırlarla,  sorulan sorulara  (doğru – yanlış)  yanıtlar verir. Forum sitelerinden, bu konu ile daha önceden yakınması olan ve kendisince net çözüm bulan bir kişinin önerisiyle, bu testleri yapan bir laboratuvar  telefonla aranır ve tüm cesaret toplanarak  önerilen laboratuvara tahlil yaptırmaya  gidilir…

Hikaye % 90  budur.

Halbuki cinsel yolla bulaşan hastalık sadece AIDS değildir. Birçok bakteriyel, fungal (mantar)  ve paraziter enfeksiyonların beraberinde,  başka viral enfeksiyonlar da cinsel yolla bulaşabilir.

Meni, ya da servikal ve vajinal akıntıdan yapılan kültür  ve antibiyogram testleriyle,  varlığı saptanan mikroplar, yapılan antibiyogram sonucunda bulunan etkili antibiyotiklerle tedavi edilip yok edilebilinir. Bu konuda açıklamalarda bulunduğum hastalıklar, sitemdeki diğer videoda ve yazılarımda (https://uckunlaboratuvari.com/genital-organ-enfeksiyonlari-teşhis-tedavisi/) anlatılmıştır. Ancak, kan tahlilleriyle saptanabilen ve cinsel yolla bulaşan viral enfeksiyonlar tedavi edilemez.

Cinsel yolla bulaşan, en sık rastlanan  ve kan tahlilleriyle saptanan enfeksiyonlar;

  1. Aids,
  2. Frengi,
  3. Hepatit – B,
  4. Hepatit – C ve
  5. Herpes simplex ( GENİTAL UÇUK )’tur.

Ben bu makalede size AIDS TESTLERİNDEN bahsetmek istiyorum. Makaleyi okuduktan sonra Hiv Testlerini anlattığım aşağıdaki videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Böylece Hiv testleri ile ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacağını umuyorum.

Kendisine HIV virüsü bulaştığını zanneden kişilerin en çok merak ettikleri ve sordukları soru; “HIV antijen ve antikorlarını meydana çıkaracak testin en erken ne zaman yapılacağı” oluyor.  Bu konuda çeşitli sitelerde, değişik bilgiler bulunuyor.

Bilindiği gibi, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün bir kişiye bulaşmasından hemen sonra (yani 3 – 7 gün içinde) virüsün ya da antikorlarının ortaya çıkması olanaksızdır. Bu nedenle 3 – 7 gün içinde laboratuvarlarda yapılan testlerle, virüsün bulaşıp bulaşmadığı ANLAŞILAMAZ.

Halen hemen hemen her hastanede ve çoğu laboratuvarlarda ELISA YÖNTEMİ ile yapılan testler tarama amaçlıdır ve yalnızca HIV’e karşı vücutta oluşan antikorların varlığını araştırmaktadır. (ELİZA, HIV TESTİ DEĞİLDİR. BİR TANI YÖNTEMİDİR.)

HIV virüsüne karşı oluşan IgM antikorları,  virüsün herhangi bir yolla vücuda girişinden (şüpheli ilişkiden) itibaren en erken 2- 3 hafta sonra ortaya çıkmaya başlar.  Ig G antikorları ise (virüs vücuda çok miktarda kan yolu ile girmediyse)  3 ay sonra ölçülebilir seviyeye (belki) ulaşır. Bu nedenle, hastane ve çoğu özel laboratuvarlarda Eliza Yöntemiyle yapılan testlerle,  genelde en erken 3 – 6 ay sonra oluşabilecek antikorlar saptanabilir.  HIV tanısının ELIZA YÖNTEMİYLE 6 haftadan önce sonuç verebilmesi oldukça zor, hatta olanaksızdır diyebiliriz (kan yoluyla ve çok miktarda virüs alınmadıysa).

UNUTULMAMALIDIR Kİ, HIV VİRÜSÜNE KARŞI OLUŞAN ANTİKORLAR, İNSANDA AIDS HASTALIĞINA KARŞI BAĞIŞIKLIK OLUŞTURMAZ.

Şüpheli cinsel ilişkiden sonra, daha erken sürede sonuç alınabilinmesi için, antijen arayan testlerin uygulanması gerekir. Cinsel ilişkiyle olan bulaş durumlarında, virüs önce vücutta bir çoğalma dönemi geçirir ve bulaşdan 3 hafta sonra (çok ender olarak 15 günde) kanda HIV p24 antijeni ve IgM antikorları saptanabilirHIV p24 antijeni, HIV virüsüne özgü bir proteindir ve şüpheli ilişkiden 3 – 8 hafta sonra kanda yüksek düzeyde bulunur. Daha sonra düzeyi düşer.  3 – 8 haftalık  dönemde HIV IgG antikorları henüz ölçülebilir düzeye ulaşamadığı için HIV p24 antijeni ve IgM Antikoruna bakılması, AIDS’te erken tanı olanağı sağlar. HIV IgM antikorları ilişkiden 15 – 18 gün sonra oluşmaya başlar ve 90. günden sonra yerini IgG antikorlarına bırakır. HIV testlerinde IgG antikorlarının ELISA testleriyle ölçülebilir düzeye gelmeleri en erken (belki) 1.5 – 3  ay sonra olabilir. Bu süre, vücuda giren virüsün sayısal miktarına göre 6 ay’a kadar da uzayabilir. Bu nedenle, şüpheli ilişkiden sonra, erken dönemde sonucun alınabilinmesi için, HIV p24 antijeni ve IgM antikorlarının saptanması daha uygun olur ve tanıya daha erken ulaşılabilinir..

Hem  HIV p24 antijenini, hem de HIV 1+2 antikorlarını birlikte ölçen HIV testleri geliştirilmiştir. Bu test, şüpheli ilişkiden sonra, HIV bulaşmasını daha erken ve başlangıç döneminde ortaya koyma avantajı sunmaktadırlar.  Laboratuvarımızda da uygulanan bu testin yapılabilmesi için, şüpheli ilişkiden sonra 3 – 4 hafta geçmesi yeterlidir  (15 GÜN YETERLİ DEĞİLDİR!)

Bu yapılan testten daha erken dönemde yapılabilen ve daha duyarlı bir yöntem ise; HIV RNA Viral Yük Tayini (P.C.R) dir.

P.C.R. testi;  “Polimeraz Zincir Reaksiyonu” olup, sadece AIDS hastalığının erken tanısında kullanılmaz. 1990’lı yıllardan sonra tanı tekniği olarak geliştirilmiş bir yöntem olup, laboratuvar ortamında üretimi güç olan hatta üretilemeyen mikroorganizmaların DNA ya da RNA’larını saptayabilen bir testtir. Hepatit-B,  Hepatit-C   v.b. viral hastalıkların ve bakteriyel hastalıkların tanısında da  en güvenilir ve en hassas yöntemdir. Ancak maliyetinin diğer testlerle kıyaslanamayacak kadar yüksek olması dezavantajdır.

HIV virüsü (ya da başka hastalıklara neden olan virüsler ve de diğer mikroorganizmalar), vücutta çok az miktarda dahi bulunsa, PCR yöntemi ile genetik materyali olan RNA’ları (ya da DNA’ları) çoğaltılarak ve ölçülerek tanımlanabilecek duruma getirilebilinir. Böylece vücutta bulunan virüsün ne miktarda olduğu saptanır.

Özetle, HIV PCR yöntemi; kanda bulunan az sayıda virüsün RNA’sını çoğaltır ve HIV VİRÜSÜNÜN VARLIĞINI erken evrede saptar.

Yukarıda da değindiğim gibi; enfekte olmuş bir kişinin kanında virüs bulunmasına rağmen erken dönemde virüse karşı antikor oluşmamakta veya oluşan antikor saptanamamaktadır.  Bu nedenle PCR testi; özellikle enfeksiyonun erken aşamasında ve şüpheli ilişkiden ortalama  9 – 10. günden itibaren HIV virüsünün saptanması, HIV testlerinin doğrulanması, HIV pozitif kişilerde virüs miktarının saptanması ve AIDS hastalarının tedaviye verdikleri yanıtın takibi amacıyla uygulanır. 


TESTLERİ ERKEN SONUÇ VERME DURUMUNA GÖRE KIYASLARSAK: 

En erken sonuç vereni, PCR ile “Viral Yük”  tayinidir (9. günden itibaren).

P24 antijen + Antikorlarını meydana çıkaran test. ( 21 – 28 günler arasında ya da daha sonra sonuç verebilmektedir).

En çok bilinen ve kullanılan ELISA antikor testi [en erken 8 haftadan itibaren ( belki) sonuç verebilmekledir. Eliza testlerinin bu süredeki duyarlılığı çok düşük olup, genellikle 3 – 6 aydan sonra daha net sonuç verebilir].


TESTLERİ DUYARLILIK DURUMUNA GÖRE KIYASLARSAK: 

PCR çok duyarlı ve güvenilir bir yöntemdir.  9. Günden itibaren yapılabilinir.

HIV p24 Antijeni + HIV1 – 2’nin Antikorlarına bakan test;  testin yapılış zamanına göre değişkenlik gösterir ve 21. Günden itibaren yapılabilinir

HIV 1 ve 2’nin yalnız IgG Antikorlarını saptayan (ELİZA) testin uygulanması ise en erken 2 aydan sonra olmalı ve sonuç ( – ) Negatif ise, 6.ayda tekrar yapılmalıdır.

Bu testleri yaptırma telaşına kapılmamak için en iyi yöntem ise KORUNMALI İLİŞKİDİR.

HIV ve diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar konularıyla ilgili diğer makalelerimi de okumak için üstteki ana menüdeki BLOG/MAKALELER linkine tıklayarak diğer makalelerimi de inceleyebilirsiniz. Hiv Testleri  ile ilgili aşağıdaki videoyu da izlemeyi unutmayın. Laboratuvarımızda testleriniz gizlilik içinde yapılmaktadır. Ekstra sorularınız olursa telefon ya da email ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

 

Bir cevap yazın

Göndermeden önce aşağıdaki sorunun cevabını yazın: * Zaman doldu, lütfen aşağıya tekrar bir değer giriniz.