Uçkun Tıp Laboratuvarı

Tahlilleriniz için İzmir'deki Güvenilir Adresiniz

Alsancak, Talatpaşa Bulvarı

Aydınlı Apt. No:36, Kat:2, Daire:4
Konak / Alsancak | İZMİR

0 (232) 464 2207

Telefonla İrtibata Geçebilirsiniz
turan@uckunlaboratuvari.com

Pts-Cts*: 08:30 - 19:00

*Cumartesi günleri 15:00'e kadar açığız

Hiv Testi İzmir - Test Çeşitleri ve HIV Testlerinin Kıyaslanması

İnternette “Hiv testi İzmir” diye arama yapan okurlarımızdan gelen sorular genellikle HIV’in erken tanısı konusunda oluyor. SitemizdekiCinsel Hastalıklarkonusundaki bilgilerin daha da açıklığa kavuşması amacıyla, HIV’in Antijen ve Antikorları konusuna açıklık kazandırmak gereksinimini hissetim. Aids testi konusundaki bu makalemde, Hiv Testleri ve çeşitleri konusunda bilgi vermek isterim. Bu sayfada Hiv Testleri hakkında çok ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Aşağıdaki videoyu izleyip bu sayfadaki makaleyi de okursanız aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabileceğinizi umuyorum. Ekstra sorularınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin. (Hiv testi, İzmir Alsancak’taki laboratuvarımızla yapılmaktadır, sorularınız için irtibata geçmekten çekinmeyiniz).

1. Hiv Testleri – Antijen ve Antikor Testleri Ne Zaman Yapılabilir ve Farkları Nelerdir ?

Bilindiği gibi, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün bir kişiye bulaşmasından hemen sonra (3 – 10 gün içinde) virüsün ya da antikorlarının ortaya çıkması olanaksızdır. Bu nedenle 3 – 10 gün içinde laboratuvarlarda yapılan testlerle, virüsün bulaşıp bulaşmadığı anlaşılamaz. Halen hemen her hastanede ve çoğu laboratuvarlarda ELISA YÖNTEMİ ile yapılan testler tarama amaçlıdır ve yalnızca HIV’e karşı vücutta oluşan antikorların varlığını araştırmaktadır. (ELİZA, HIV TESTİ DEĞİLDİR… BİR TANI YÖNTEMİDİR.)

Dr_Turan_Uckun_Vidas-png

HIV virüsüne karşı oluşan IgM antikorları,  virüsün herhangi bir yolla vücuda girişinden (şüpheli ilişkiden) itibaren en erken 2- 3 hafta sonra ortaya çıkmaya başlar. Ig G antikorları ise (virüs vücuda çok miktarda kan yolu ile girmediyse) 3 ay sonra ölçülebilir seviyeye (belki) ulaşır. 

Bu nedenle, hastane ve çoğu özel laboratuvarlarda Eliza Yöntemiyle yapılan testlerle genelde en erken 3 – 6 ay sonra oluşabilecek antikorlar saptanabilir. Bazen, bunların bu testlerle saptanabilmesi 6 aya kadar da uzayabilmektedir. HIV tanısının ELİZA YÖNTEMİYLE 6 haftadan önce sonuç verebilmeleri ise oldukça zor, hatta olanaksızdır diyebiliriz (kan yoluyla ve çok miktarda virüs alınmadıysa).

UNUTULMAMALIDIR Kİ, HIV VİRÜSÜNE KARŞI OLUŞAN ANTİKORLAR İNSANDA AIDS HASTALIĞINA KARŞI BAĞIŞIKLIK OLUŞTURMAZ.

Şüpheli cinsel ilişkiden itibaren, daha erken sürede sonuç alabilmek için, antijen arayan testleri kullanmak gerekmektedir (ELİZA DEĞİL).

Cinsel ilişkiyle olan bulaş durumlarında, virüs önce vücutta bir çoğalma dönemi geçirmekte ve bulaştan 3 hafta kadar sonra (çok nadir olarak 15 günde) kanda HIV p24 antijeni saptanabilmektedirBu sırada henüz vücutta antikor cevabı ortaya çıkmaz. HIV virüsü  (yani HIV p24 antijeni), şüpheli ilişkiden 3 – 6 hafta sonra kanda yüksek düzeyde bulunur ve daha sonra düzeyi düşer. 

Bu dönemde HIV IgG antikorları henüz ölçülebilir düzeye ulaşamadığı için HIV p24 antijenine bakılması, AIDS’te erken tanı olanağı sağlamaktadır. HIV IgM antikorları ilişkiden 1-2  hafta sonra oluşmaya başlamakta ve 90 gün sonra yerini IgG antikorlarına bırakmaktadır. 

HIV testleri arasında IgG antikorlarının ELISA testleriyle ölçülebilir düzeye gelmeleri, en erken (belki) 1.5 -3  ay sonra olabilmektedir. Bu süre, vücuda giren virüsün sayısal miktarına göre 6 aya kadar da uzayabilmektedir. Bu nedenle, şüpheli ilişkiden sonra, erken dönemde sonuç alabilmek için HIV p24 antijeni bakılması daha uygun olacaktır ve tanıyı daha erken koyabilme olanağı sağlayacaktır. Hiv testi İzmir Alsancak’taki Laboratuvarımızla yapılmaktadır, sorularınız için irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Hem  HIV p24 antijenini, hem de HIV 1+2 antikorlarını birlikte ölçen HIV testleri geliştirilmiştir. Bu test, şüpheli ilişkiden itibaren HIV bulaşmasını daha erken ve başlangıç döneminde ortaya koyma avantajı sunmaktadır. Laboratuvarımızda uygulanan bu testin yapılması için, şüpheli ilişkiden sonra 3 – 4 hafta geçmesi yeterlidir (15 GÜN YETERLİ DEĞİLDİR!) 

Yaptığımız bu testin YÖNTEMİ ELİZA DEĞİLDİR… Bu test, IgM antikorlarını da teşhis etmektedir.

2. Daha Duyarlı Bir Yöntem: “HIV RNA Viral Yük Tayini

HIV virüsünün RNA sayısının PCR Yöntemi ile izole edilerek vücuttaki miktarının saptanması, hiv testleri arasında en erken ve en duyarlı sonuç veren yöntemdir.

PCR, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, 1990’lı yıllardan sonra tanı tekniği olarak geliştirilmiştir.  Özelliği, laboratuvar ortamında üretimi güç olan hatta üretilemeyen mikroorganizmaların DNA ya da RNA’larını saptayabilmesidir.

Hiv Testi

HIV virüsü (ya da başka hastalıklara neden olan virüsler), vücutta çok az miktarda dahi bulunsa, PCR yöntemi ile genetik materyali olan RNA’ları ya da DNA’ları çoğaltılarak ve ölçülerek tanımlanabilecek duruma getirilirler. Böylece vücutta bulunan virüsün ne miktarda olduğu saptanır. HIV PCR metodu duyarlı ve özgül bir yöntemdir ve direkt olarak HIV virüsünün RNA’sını saptar. 

Özetle, bu test kandaki virüsün az sayıdaki RNA’sını çoğaltır ve HIV VİRÜSÜNÜN VARLIĞINI erken evrede saptar. Enfekte olmuş bir kişinin kanında virüs bulunmasına rağmen erken dönemde virüse karşı antikor oluşmamakta veya oluşan antikor saptanamamaktadır. Bu nedenle yapılan PCR testi, özellikle erken aşamada, şüpheli ilişkiden ortalama 9 – 11. günden itibaren HIV virüs tespitinde kullanılmaktadır. Şüpheli temastan 9-11 gün sonra HIV PCR testi ile virüs varlığı saptanabildiği için HIV’i en erken ortaya çıkaran yöntemdir.

PCR testi,  Hiv testlerinin doğrulanması veya HIV pozitif kişilerde virüs miktarının ölçülmesi ve Aids hastalarının tedaviye verdikleri yanıtın takibi amacıyla uygulanmaktadır.

PCR testi, HIV, Hepatit-B, Hepatit-C v.b. viral hastalıkların tanısında en güvenilir ve en hassas yöntemdir. Ancak maliyetinin diğer testlerle kıyaslanamayacak kadar yüksek olması dezavantajdır.

3. Hiv Testlerinin Kıyaslanması:

Erken Sonuç Verme Durumuna Göre Hiv Testleri:

En erken sonuç vereni, PCR ile Viral Yük tayinidir (9. günden itibaren).

P24 antijen + HIV1 ve 2’nin IgG ve IgM Antikorlarını meydana çıkaran test en erken 21 günden itibaren sonuç verebilmektedir.

En çok bilinen ve kullanılan ELISA antikor testi ise, en erken 8 haftadan itibaren sonuç (belki) verebilmekledir. Eliza testlerinin bu süredeki duyarlılığı çok düşük olup, genellikle 3 – 6 aydan sonra daha net sonuç verebilir.

Duyarlılık Durumuna Göre Hiv Testleri

PCR çok duyarlı ve güvenilir bir yöntemdir.
HIV p24 Antijeni + HIV1 – 2 Antikorlarına bakan test, testin yapılış zamanına göre değişkenlik gösterir (21. Günden itibaren). Antikor (ELİZA) testinin duyarlılığı ise en erken 2 aydan sonra yükselmektedir.

Fiyatlarına Göre Hiv Testi İzmir

En maliyetli olanı: PCR yöntemi ile HIV Viral Yük tayinidir.

HIV p24 Antijeni + HIV 1-2 IgG ve IgM antikorlarının hepsine bakan testin fiyatı; PCR’ dan ucuzdur. ELİZA yöntemiyle sadece antikorlara bakan testten (Elisa’dan) biraz daha fazladır.

Aids testi İzmir laboratuvarlarında yapılmaktadır ve en ucuz olanı, tarama amaçlı kullanılan HIV antikor tayini (ELİZA) testidir.  Ancak bazı laboratuvarlarda bakılan “tarak test, kart test, aglütinasyon” ve benzeri çok ucuz fiyatlara yapılan testlerin güvenirliği hemen hemen yoktur.

Laboratuvarımızda Yapılan Test (Hiv Testi – İzmir)

Laboratuvarımızda Yapılan HIV Testi; HIV p24 antijen (HIV virüsü) ile birlikte HIV1 ve HIV2 IgG ve IgM antikorlarını ortaya çıkaran test olup, şüpheli ilişkide en erken 21 gün sonra yapılmakta ve kan alındıktan 3 saat sonra sonuç vermektedir.

Kişinin aç ya da tok gelmesi HIV TESTLERİNİ ETKİLEMEZ

PCR yöntemi ile HIV RNA Viral Yük Tayini ve HIV Doğrulama Testi konusunda da yardımcı olmaktayız. (Hiv testi İzmir Alsancak’taki Laboratuvarımızla yapılmaktadır, sorularınız için irtibata geçmekten çekinmeyiniz)

CİNSEL YOLLA BİR HASTALIK BULAŞTIĞINDAN ŞÜPHELENDİĞİNİZ AN, VAKİT GEÇİRMEDEN ÖNCE LABORATUVARA, SONRA DA LABORATUVARIN VERECEĞİ SONUÇLA BİRLİKTE HEKİME BAŞ VURARAK, HEKİMİN YAZACAĞI REÇETEYLE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALINIZ Kİ EŞİNİZE YA DA PARTNERİNİZE HASTALIĞI BULAŞTIRMAYINIZ.

Aids Tahlili, (Hiv Testi İzmir) için laboratuvarımıza başvurabilirsiniz.

 • Aids testi yaptırdıysanız bu testi nasıl yorumlamanız gerektiğiyle ilgili geniş bilgi için “Hiv testlerinin yorumlanması ve Aids Korkusu” başlıklı makalemi okuyabilirsiniz.
 • AIDS Hakkında geniş bilgi için AIDS-Hiv başlıklı makalemi okuyabilirsiniz.

6 yanıt

 1. merhaba “xxxxxxxx” labaratuardan test yaptırdım hiv duo ultra anti hiv 1/2 0.05negatif p24 antijen 0.00 negatif 4.jenerasyon vidas hiv duo ultra testiylr çalışılmıştır hiv-1RNA PCR saptanmadı negatif REAL TİME PCR ile çalışılmıştır testi yaptırıken hastaydım adenovirüs nezle gibi birşeydim boğazım ağrıyordu bu testi etkiler mi? testi cinsel ilişkiden ne zaman sonra yaptırdığımı tam hatırlamıyorum birisi ortalama 120.gün diğeri 48.gün olması lazım yeterli midir ve bu labaratuvar güvenlimidir akreditesi gözükmüyor yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler

  1. Merhaba, başka bir laboratuvarda yaptırdığınız test hakkında burada yorum yapmam etik olmaz. Bu sorunuzu testi yaptırdığınız laboratuvardaki doktorunuza danışmanız daha iyi olur. Yorumunuzda laboratuvarın ismini yazmışsınız, başka laboratuvarların ismini burada yayınlamak da etik olmayacağı için belirttiğiniz laboratuvarın ismi “xxxxxxx” olarak yayınlanmıştır. Sorularınız için e-posta veya telefonla ulaşmaktan çekinmeyiniz.

   Doç. Dr. Uçkun

 2. Hocam merhaba;
  Ben Ankarada ikamet ediyorum. Testi yaptırmadan evvel ama videounuzu izledim. Ama maalesef Ankarada ofisiniz olmadığı için başka bir laboratuvar da test yağtırmak zorunda kaldım. Ancak videolarınız içimi ferahlattı. Size sormak istediğim Hocam ben Ankarada bir yerde 25. günde ( HIV p24 antijen (HIV virüsü) ile birlikte HIV1 ve HIV2 ) bu testi yaptırdım. Hem Antijen e hem de Hiv 1/2 baktırdım. Sonuçlarım 0.02 antijen, 0.05 antikor şeklindeydi. Bir daha test yaptırmama gerek var mıdır? Sizin söyledikleriniz benim için çok önemli Saygılarımla.

  1. Merhaba, kendim yapmadığım testler hakkında yorum yapmam etik olmaz. Bu sorunuzu testi yaptırdığınız laboratuvardaki doktorunuza danışmanız daha iyi olur. Başka laboratuvarda yapılan test sonuçlarını değerlendiremem ama başka sorularınız olursa e-posta veya telefonla ulaşmaktan çekinmeyiniz.

   Doç. Dr. Uçkun

 3. Hocam iyi gunler ben izmirde oturmaktayim ve en kisa surede de labrotuvariniza gelicem hocam korunmasız iliskiye girdim 02.08.2019 tarihinde ve 01.09.2019 tarihi de de ofisinize gelicem hangi test olucak hocam 21 gun sonraki test sonucuna guvenebilirz dimi ondan sonra hangi testle tam sonuc aliriz hocam sizin kontrolunuz altinda muhaynemi olucam hocam videonuz da da cok guzel aciklamalarda bulunmussunuz iyi calismalar

 4. Emrah Bey, bilgi kirliliği ile dolu olan siteleri okumanız ya da bazı forum sitelerinde bazı bilgisiz ve donanımsız kişilerin kulaktan dolma yanlış bilgileri sizlere aktarması nedeniyle doğruluğu olmayan bilgiler edinmeniz, sitemde verdiğim bilimsel bilgileri tam olarak anlamanızı engellemiş gibi görünüyor. Biraz da “okuduğunuzu tam olarak anlamamış olduğunuzu” görüyorum. Yorumunuzdaki uslubunuzu doğru bulmasam da sizi aydınlatmak adına cevap yazmakta bir mahsur görmüyorum;

  Sitemdeki bilgiler, hem benim hem de konu ile ilgili yerli ve yabancı uzmanların deneyim ve bilgilerini içermektedir. Yorumunuzda “çoğu hastanelerde artık sadece antikor değil antijen ve antikor birlikte bakılıyor, ne hakla kesin bilgi gibi paylaşıyorsunuz” demişsiniz?… Sitemdeki bilgileri “ne hakla” verdiğim aslında malum… Sitemde bulunan tüm makaleler yerli ve yabancı bilimsel kaynakların ışığında, 50 yıllık mesleki tecrübemle kaleme alınmıştır. Siz “hastanelerde antijen ve antikora birlikte bakıldığını” hangi istatistiğe dayanarak söylediğinizi belirtmemişsiniz ama yanılıyorsunuz… Zannettiğinizin aksine, hastanelerin %95’inde, hatta %98’inde antijen ve antikor testlerine birlikte bakılmıyor. Eliza yöntemiyle yalnız HIV-1 ve 2’nin IgG (yani şüpheli durumdan en erken 3 ay sonra oluşan ancak 6 ay sonra kesin sonuç veren) antikorlarına bakılmaktadır. HIV konusundaki yerli ve yabancı kaynaklı literatürü okursanız, makalelerimde ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Evet… 3 haftada HIV (+)’lik saptanır. Ancak “ELİZA” yöntemiyle, IgG Antikorlarını meydana çıkararak değil! Ya en erken 10 gün sonra, P.C.R yöntemiyle yapılan testle HIV1 virüsünün RNA’sı saptanır, ya da en erken 17 gün sonra, bizim uyguladığımız HIV DUO – ULTRA testiyle; hem HIV p24 antijeni, hem de HIV1 ve 2’nin IgG ve IgM (erken evrede oluşan) antikorları saptanır. Bilgileriniz yanlış; ya da okuduğunuzu anlamamışsınız. Yerli ve yabancı kaynaklı bilimsel makale ve sunumları dikkatle okuyup konuyu anladıktan ve özümsedikten sonra benim makalemi bir kez daha okumanızı öneririm. (“bilimsel makale ve sunum” derken “internet forumları” ve “web sitelerinden” bahsetmiyorum; kongrelerde, hakemli bilimsel yayınlarda yer alan bilimsel kanıta dayalı makale ve sunumlardan bahsediyorum). Yukarıda bahsettiğim gibi, sitemde bulunan tüm makaleler yerli ve yabancı bilimsel kaynaklarla desteklenerek 50 yıllık mesleki tecrübemle kaleme alınmıştır. Sitemdeki yazılarımın tek bir noktasında bile herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır, bilgilerinize.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir