Uçkun Tıp Laboratuvarı

Tahlilleriniz için İzmir'deki Güvenilir Adresiniz

Alsancak, Talatpaşa Bulvarı

Aydınlı Apt. No:36, Kat:2, Daire:4
Konak / Alsancak | İZMİR

0 (232) 464 2207

Telefonla İrtibata Geçebilirsiniz
turan@uckunlaboratuvari.com

Pts-Cts*: 08:30 - 19:00

*Cumartesi günleri 15:00'e kadar açığız

Hiv Testi Nedir? Aids Testi Türleri

HIV Testleri: HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) enfeksiyonunun teşhis edilmesi ve takibi için kullanılan testler, bireylerin sağlığını korumak ve enfeksiyonun yayılmasını engellemek adına büyük öneme sahiptir. HIV testi, Aids hastalığına yol açan hiv virüsünün vücutta varlığını saptamak ve enfeksiyonun ilerleyişini izlemek amacıyla yapılan laboratuvar testlerinden olup, farklı türleri vardır. Bu testler, antikor, antijen veya moleküler düzeyde virüsün varlığını belirleyebilir. 

Bu makalede, HIV testlerinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, farklı test yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları ile test sonuçlarının doğru yorumlanması gibi konular ele alınacak. HIV testleri, erken teşhis ve tedaviye olanak sağlamasıyla bireylerin sağlığını korumak, HIV enfeksiyonunun yayılmasını engellemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır.

HIV Testi Nedir?

HIV testi, insan vücudundaki HIV virüsünün varlığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir. Kendisine HIV virüsü bulaştığını zanneden kişilerin en çok merak ettikleri ve sordukları soru; HIV testinin en erken ne zaman yapılacağı oluyor. Kişinin enfekte olup olmadığını belirlemek için çok önemlidir. Erken tanı, tedaviye erken başlama ve enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını engelleme açısından çok önemlidir. Bu konuda çeşitli sitelerde, değişik bilgiler bulunuyor. Bu makalemde HIV testi konusunu ayrıntılarıyla bulacaksınız.

HIV Testi Türleri Nelerdir?

Kandan yapılan HIV testleri; HIV virüsünün kendisini, antijenini, antikorunu ve nükleik asitini saptamak amacıyla yapılır. Bu testlerin hepsi serolojik testler olduğu için, aç veya tok karnına kan vermek, test sonuçlarını etkilemez. Genelde tüm tahlil laboratuvarlarında rutin olarak uygulanan  HIV testleri şunlardır:

 • HIV PCR testi,
 • COMBO testi,
 • Anti – HIV (ELİSA) testi,
 • ve WESTERN BLOT testleridir (bu test sadece pozitif çıkan testi doğrulamak için kullanılır).

HIV Testleri ve Özellikleri

1 – HIV PCR TESTİ:

HIV virüsünün tanısı amacıyla 9. günden itibaren yapılan HIV testi olup, HIV virüsünün RNA’sının çoğaltılarak okunabilecek düzeye getiren ve en sağlıklı sonucu veren testtir. P.C.R (Polimeraz Chain Reaction) bir tanı yöntemi olup, sadece AIDS hastalığının erken tanısında kullanılmaz. Laboratuvar ortamında üretimi güç olan hatta üretilemeyen mikroorganizmaların DNA ya da RNA’larını saptayabilen bir testtir. Hepatit-B, Hepatit-C v.b. viral hastalıkların ve bakteriyel hastalıkların tanısında da en güvenilir ve en hassas yöntemdir.

  • Yapılan rutin HIV testlerinde (antikor yanıtının yetersiz olması nedeniyle) tanımlanamayan akut HIV enfeksiyonunun tanısında,
  • Yeni doğanlarda, rutin HIV testleriyle tanımlanamayan plasenta veya kolostrum aracılığıyla alınan antikorların tanısında,
  • Yapılan rutin HIV testleriyle enfeksiyonu tanımlanmış kişilerde ve AIDS hastalarının klinik durumlarının ve tedavi paketlerinin tedaviye yanıt verip vermediğinin araştırılması amacıyla, virüs sayısının azalıp azalmadığının takibinde yapılır.

2 – HIV COMBO TESTİ:

HIV Combo Testi, HIV enfeksiyonunu erken dönemde meydana çıkarmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bu HIV testi, HIV virüsünün hem antikorlarını hem de p24 antijenini saptar. HIV virüsünü yeni alan bireylerde vücut yeterli miktarda antikor üretmemiş olabilir ancak p24 antijeni, enfeksiyonun erken aşamalarında, 14-17 günde kan dolaşımında saptanabilir. Tanı için yapılan bu COMBO – HIV testlerinin hepsi, en erken oluşan IgM antikorlarını saptamaz. Yalnız IgG antikorunu ve p24 antijenini saptayabilir ve tek değer verir. 

Uçkun Laboratuvar İzmir
Hıv Duo Ultra Testi

Laboratuvarımızda yapılan HIV DUO ULTRA (HIV 5) testi; hem HIV virüsüne karşı erken dönemde oluşan HIV-1 ve HIV-2'nin Ig M antikorlarını, hem de daha önce geçirilen HIV enfeksiyonunda oluşan HIV-1 ve HIV-2'nin Ig G antikorlarını saptar ve bu ikisine ayrı değer verir. Buna ilave olarak, p24 antijeni de saptar ve buna da ayrı bir değer verir. Biz, %99.8 güvenirliği olan HIV DUO ULTRA testini 21. günden itibaren yapıyoruz ve 3 saat içinde sonuç veriyoruz.

3- Anti-HIV (Elisa) TESTİ:

Halen hemen hemen her hastanede ve çoğu laboratuvarlarda ELISA YÖNTEMİ ile yapılan bu HIV testleri, “tarama” amaçlıdır ve yalnızca HIV’e karşı vücutta oluşan IgG  antikorlarının varlığını araştırmaktadır. (Eliza, Hiv testi DEĞİLDİR! BİR TANI YÖNTEMİDİR). Bu yöntemle yapılan HIV testinde; Ig G antikorları en erken 45 gün sonra ölçülebilir seviyeye (belki) ulaşır. Bu nedenle, çoğu hastane ve özel laboratuvarlarda eliza yöntemiyle yapılan bu HIV testleri,  genelde en erken 3 – 6 ay sonra oluşabilecek antikorlar saptayabilir. Kan yoluyla ve çok miktarda virüs alınmadıysa, ELIZA YÖNTEMİYLE yapılan bu HIV testinde 6 haftadan önce sonuç alınabilmesi oldukça zordur.

4 – WESTERN BLOT TESTİ:

HIV enfeksiyonunu doğrulamak ve (P.C.R. hariç) yapılan diğer HIV testlerin gerçekliğinin saptanması için yapılan testtir. HIV enfeksiyonunda, antikorların varlığını doğrular.

HIV Testi Ne Zaman Yapılmalı?

HIV testinin yapılabilmesi için virüsün vücuda girmesinden itibaren belli bir sürenin geçmesi gerekir. Kişiden kişiye değişen bu süreye “Pencere Dönemi” denir. Bilindiği gibi, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün bir kişiye bulaşmasından hemen sonra (yani 3-7 gün içinde) virüsün ya da antikorlarının ortaya çıkması olanaksızdır. Bu nedenle 3 – 7 gün içinde yapılan HIV testi ile bu virüsün bulaşıp bulaşmadığı anlaşılamaz.

 • PCR Testi, HIV testleri içinde en duyarlı ve güvenilir bir yöntemdir. 9. günden itibaren yapılabilir.
 • HIV p24 Antijeni + HIV1-2’nin IgG Antikorlarına bakan COMBO test ve bizim yaptığımız HIV DUO ULTRA testi; 21. günden itibaren yapılabilir.
 • HIV 1 ve 2’nin yalnız IgG Antikorlarını saptayan HIV testlerinden olan ELİZA testini ise en erken 45 günden sonra yapılabilir ve sonuç  (-) negatif ise, 3. ve 6. ayda tekrar yapılmalıdır.
 • WESTERN BLOT testi, yapılan HIV testlerinde (+) pozitif çıkan olguların enfeksiyonunu doğrulamak amacıyla yapılır.

 

Pozitif çıkan testten sonra doğrulama testi olarak yapılması gereken Western Blot Testinden de de pozitif sonuç alınması durumunda, HIV pozitif tanısı doğrulanmış olur. Bu HIV testlerini yaptırma telaşına kapılmamak için izlenebilecek en iyi yöntem ise tek eşlilik ve korunmalı ilişkidir.

HIV Testi Kimlere Yapılır?

HIV testi yapma kararında, kişinin yaşam tarzı, cinsel aktivite geçmişi, risk faktörleri ve bireysel sağlık durumu dikkate alınmalıdır. HIV testini şu gruptaki kişilerin yaptırması önerilir;

 1. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yüksek riskli gruplar,
 2. Paylaşılan enjeksiyon iğneleri ile uyuşturucu kullananlar,
 3. Hamile kadınlar,
 4. Yeni partnerle ilişki öncesi,
 5. Semptomları olan bireyler,
 6. Kan veya organ nakli olanlar,
 7. Kendi kendine test isteyen kişiler.

HIV Testi Pozitif Çıkarsa Ne Yapılmalı?

aids testi ve hiv testleri nedir, korunma yolları İlk kan örneğinde yapılan HIV testinin pozitif sonuç vermesi, kişinin HIV pozitif olduğu anlamına gelmez. İlk yapılan HIV testinde pozitif alınan sonuç, ikinci bir test ile mutlaka doğrulanmalıdır. Kişinin HIV ile enfekte olduğu ancak doğrulama testinin de pozitif çıkması halinde söylenebilir. Dolayısıyla, HIV testi pozitif çıkarsa öncelikle sakin olunmalı ve ilk adım olarak, sonuçlar Western Blot veya P.C.R. ile doğrulanmalıdır. Pozitif çıkan HIV testi doğrulandıktan sonra, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurulmalı ve birlikte tedavi seçenekleri planlanmalıdır. 

Pozitif alınan HIV testi sonucu duygusal olarak kişiyi zorlayacaktır. Bu nedenle HIV testi pozitif çıkanlar, bir klinik psikologdan psikolojik destek almalı ve ruh ve beden sağlığını korumalıdır. HIV testi  (+) çıkan kişiler, ilaç tedavilerine düzenli devam etmeli, dengeli beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalı, sigara ve alkol kullanımını sınırlamalıdırlar. HIV testi (+) çıkanlar cinsel yolla bulaşan başka enfeksiyonlara yakalanmamak ve enfeksiyonu başkalarına bulaştırmamak için cinsel ilişkide mutlaka kondom kullanmalıdırlar.

HIV Testi Yanlış Çıkar mı? (Yalancı Pozitif Nedir?)

Yapılan HIV testleri bazen hatalı sonuçlar verebilir. 9. günden sonra PCR yöntemiyle yapılan test hariç, yapılan tüm HIV testlerinde yalancı/yanlış pozitif ya da negatif sonuçlar alınabilir.

Örneğin; bugüne kadar laboratuvarımızda 10.000’in üzerinde yaptığımız HIV DUO ULTRA testinden, sadece 3 kişide yalancı pozitif sonuç aldık. Kanda HIV’e karşı antikor oluşmasa dahi, vücutta başka bir etkene karşı oluşan antikor, çapraz reaksiyonla HIV test sonucunu pozitif olarak verebilir. Bu nedenle; pozitif sonuç veren tüm HIV testlerinden sonra, yalancı pozitif olasılığını atlamamak için daha ileri testler olan Western Blot ve P.C.R. testleri de uygulanmalı ve son karar, bu testlerin sonuçlarına göre verilmelidir.

Yapılan HIV testlerinde, yalancı/yanlış pozitif (+) sonuç alınabildiği gibi, yanlış negatif (-) sonuçlar da alınabilir. HIV enfeksiyonun erken aşamalarında yapılan HIV testi sonuçları, yanıltıcı olabilir. Yukarıda anlatıldığı üzere; yapılan HIV testi sonuçları, enfeksiyonun var olduğu “pencere dönemi”nde negatif sonuç verebilir. Bu nedenle, olası bir enfeksiyon durumunda, test sonuçlarından emin olmak için HIV testini tekrar yaptırmakta yarar vardır.

HIV test sonuçlarındaki yanılgıları minimize etmek için HIV testiyle (+) çıkan sonuçlar, doğrulama testleriyle teyit edilmelidir.

HIV Testi Yaptırmadan Önce Ne Yapılmalı?

HIV testi yaptırmadan önce, yaptıracağınız testin özelliğini, güvenirliğinin ne olduğunu başvurduğunuz laboratuvarın uzmanıyla mutlaka konuşun. Yapılan HIV testi konusunda verdiği bilgiler sizi tatmin ediyorsa, testinizi yaptırın. Sonucunuzu aldığınızda da, yaptırdığınız HIV testinizin sonucunun kesin olup olmadığını ve bir başka teste gerek olup olmadığını mutlaka sorun. Testinizi yaptırdığınız laboratuvardan, aklınızda hiçbir şüphe kalmadan ayrılın.

Eğer laboratuvarın uzmanı yeni bir HIV testi yaptırmanıza gerek olmadığına ilişkin sizi bilgilendirildiyse, yeniden bir test yaptırmanıza artık gerek yoktur. HIV testinizi nerede yaptırdıysanız, tüm sorularınızı sadece o laboratuvarın uzmanına danışın. İnternette forum sitelerinde uzman olmayan kişilerin size vereceği kulaktan dolma yanlış bilgilere itibar etmeyin, forumlarda kafanızı karıştırmayın. Testinizin sonuçlarıyla ilgili tüm sorularınızın en doğru yanıtı verecek olan kişi, testinizi yaptırdığınız laboratuvardaki uzmandır. Sorularınızı hiv testinizi yaptırdığınız laboratuvara değil de başka bir laboratuvarın uzmanına sormayınız. Başka bir laboratuvarda yaptırdığınız HIV testi sonucunun değerlendirmesini bir başka laboratuvardaki uzmanın yapmasını isterseniz, bu hem doğru olmaz hem de etik olmaz.

HIV Testi Sonucunun Değerlendirilmesi

Hiv Testi nedir, Aids testi

Birçok özel laboratuvar ve hastanelerde çok değişik HIV testleri yapılmakta ve değişik formatta sonuçlar verilmektedir. Verilen HIV testi raporlarında sonuçlar ya (-), ya da (+) olarak değerlendirilir ve referans aralıkları her test türü için farklıdır. Çoğu kişi, belli aralıklarla aynı kurumda 2. kez yaptırdıkları HIV testlerindeki değer farklılıklarını kafalarına takar ve yaptırdıkları HIV testlerinde değerler arttıysa hemen telaşa kapılarak laboratuvara telefon açar ve bunun nedenini sorar.

Her test yönteminin hassasiyeti ve spesifikliği farklı olabilir. Bu nedenle, aynı kişiye aynı yöntemle yapılan testlerde bile küçük değer farklılıkları görülebilir. Aynı kişiye aynı laboratuvarda yapılan HIV testlerinin sonuçları arasında küçük farklılıklar olabilse de önemli olan, bu farklılıkların çok küçük olması ve dolayısıyla klinik olarak anlamlı olmamasıdır.

Hiv Testi Nerede Yapılır?

HIV testleri güvenilir bir laboratuvarda yaptırılmalıdır. HIV testi yaptırabileceğiniz yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Bazı Sağlık Merkezleri: Halk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri veya devlet hastaneleri gibi kamu sağlık kurumları HIV testi yapabilir. Bu merkezler genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli HIV testleri sunarlar.

 2. Özel Laboratuvarlar: Özel laboratuvarlar, HIV testi ve tüm cinsel yolla bulaşan hastalık testleriyle ilgili hizmetler sunabilir. Özel laboratuvarlarda kullanılan testin özellikleri, kamu sağlık merkezlerinde kullanılanlardan farklı olduğu için test maliyetleri de daha yüksek olabilir.

 3. Klinikler ve Hastaneler: Özel klinikler ve özel hastaneler, HIV testi yapabilen diğer yerlerdir.

HIV Testi Fiyatları

HIV testi için kesin fiyat vermek zordur zira HIV testlerinin fiyatları, şehre göre, bölgeye göre, testin türüne ve maliyetine göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle; yaptıracağınız HIV testi konusunda en doğru bilgiyi, testin özelliklerini ve ücretini, testi yaptıracağınız sağlık kuruluşunu arayarak öğrenebilirsiniz.

HIV Testi, İzmir – Alsancak’taki Laboratuvarımızda, gizlilik içinde yapılmakta ve 3 saatte sonuçlanmaktadır. Ekstra sorularınız olursa, Doç. Dr. Turan Uçkun ile bire bir görüşmek için 0232-464-22-07  numaralı telefonumuzdan bizi arayabilir ya da e-posta ile iletişime geçebilirsiniz.

Aids ve diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar konularıyla ilgili makalelerime de göz atabilirsiniz. Aşağıdaki Aids ve Aids testleri ile ilgili videomuzu da izlemeniz, HIV testi sonuçları ve testlerin özellikleri konusundaki bilgilerinizi artıracaktır.

Aids ve Hiv ile İlgili Benzer Faydalı Makaleler:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir